30 let UNIKOM STK + EMISE

Potřebné doklady


K provedení měření emisí, pravidelné technické prohlídky či evidenční kontroly je třeba vždy předložit originál (ne kopii !) technického průkazu (velký technický průkaz) a osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz). S vozidlem nemusí přijet vlastník, může kdokoliv, kdo bude mít výše uvedené doklady.

Vozidlo je nutné přistavit bez krytů kol (poklic). Bez toho nelze technickou prohlídku provést.

Technickou prohlídku nelze provést na vozidle, které nemá místo pro vyznačení výsledku technické prohlídky v příslušné kolonce technického průkazu.

Před pravidelnou technickou prohlídkou doporučujeme zkontrolovat veškeré osvětlení, pneumatiky (nejen vzorek, ale i to, zda souhlasí rozměr na pneumatice s údaji v technickém průkazu vozidla – rychlostní index, index zatížitelnosti) či povinnou výbavu vozidla. Více informací o způsobu a rozsahu technických prohlídek naleznete na www.stkinfo.cz.